Polityka Prywatności

Gościniec Bobolin

Polityka prywatności

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI GOŚCINIEC BOBOLIN

Drogi Użytkowniku, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się po dniu 25 maja 2018 roku.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu internetowego www.gosciniecbobolin.pl

O JAKICH DANYCH MÓWIMY?
Mówimy o danych osobowych, wprowadzanych przez Ciebie w formularzach oraz zbieranych podczas korzystania przez Ciebie z naszego serwisu, w tym zapisywanych w plikach Cookie.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem Twoich danych będzie: Firma Handlowo-Usługowa Magdalena Sawicka, 76-150 Darłowo, ul. Plac Kościuszki 12/1, NIP 669-110-72-40, (+48) 601 997 619, gosciniecbobolin.box@gmail.com

DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
umożliwienia Ci kontaktu z nami poprzez formularze aby zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, wykryć działania robotów, oszustwa oraz nadużycia, a także w celu dokonywania pomiarów, pozwalających nam na tworzenie lepszych, bardziej dopasowanych do Ciebie usług.

KOMU SĄ PRZEKAZYWANE TWOJE DANE OSOBOWE?
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
dozwolonych. Dane nie będą przekazywane do podmiotów zewnętrznych.
Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej - do państw trzecich.
W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np.
Facebook i spółki zależne, Google, Microso, Apple itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google), stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:
Apple (PL): https://www.apple.com/pl/legal/privacy/
Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explana

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty
znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe przetwarzane są według zasad zgodnych z obowiązującymi przepisami:
- w części a) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)
- w części b) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem)

PRZEZ JAKI OKRES TWOJE DANE BĘDĄ PRZETWARZANE?
Twoje dane osobowe przetwarzamy przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel lub do momentu wycofania Twojej zgody.